Kalkulator Zakat Perniagaan

JENIS HARTA JUMLAH HARTA
A. Aset Semasa yang dikenakan zakat perniagaan
Stok Niaga (Barangan Siap) RM
Penghutang Perniagaan (selepas ditolak hutang ragu) RM
Sekuriti Pelaburan Jangka Pendek RM
Deposit Tetap/Akaun Pelaburan di bank (tidak bersyarat) RM
Wang Tunai di bank RM
Wang Tunai di tangan RM
Jumlah aset semasa yang dikenakan zakat
B.Tolak: Liabiliti Semasa yang dibenarkan (Liabiliti Operasi)
Pemiutang Perniagaan RM
Belanja Terakru (Kos operasi sahaja) RM
Peruntukan Cukai(cukai tahun semasa sahaja) RM
Lain-lain liabiliti yang diwajibkan atas perniagaan RM
Jumlah liabiliti semasa yang dibenarkan
C.Aset Semasa Bersih(A-B)) RM
Pelarasan (+ / -) [contohnya]
(-)Hasil Tak Suci (contoh:Faedah bank)
RM
(-)Hasil yang bersih zakat
(contoh:Dividen dari sumber yang telah bayar zakat)
RM
(+)Pembelian Aset Tetap pada akhir haul (sukuan terakhir) RM
(+)Pembahagian Keuntungan
(Dividen, Honorarium, Gaji Pemilik, Ambilan Tunai dan
sebagainya perlu bersih zakat dahulu
RM
D. Nilai yang dikenakan zakat
E. Kadar Zakat
F. % Pemilikan Muslim (contoh:100%)
G. Jumlah Zakat jika (D) melebihi nisab (D x E x F)

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist